tetovo

Регионална канцеларија
Град         :       Тетово
Адреса     :       ул. Благоја Тоска бр.35

contact
тел/факс   :        00 389 44 343 400
e-mail:               contact@bcm.mk


Овластен преставник на регионална канцеларија – Тетово:
Панче Трпкоски
e-mail:   cbzr.te@gmail.com