BCM’S MANAGEMENT BOARD

Mr. Mile Boskov  Executive President of BCM

Mr. Zoran Petrushevski ME-GA

Mr. Jove Brglevski Regional Office of BCM in Bitola

Mr. Pance Trpkoski Regional Office of BCM in Tetovo

Mr. Mile Chupetreski Regional Office of BCM in Prilep

 

Mr. Darko Madzoski  Profile Group

Mr. Arso Janevski, Nastel

Mr. Vlatko Kitanovski, Sara Fashion

Mr. Anton Gjavochanov, Tektrans