+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Ул. В.Главинов бр.16 БЦ Палома Бјанка
Home Articles posted by admin20 (Page 4)

Author: admin20

ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ

Застапувањето и лобирањето како вид на застапување, претставуваат збир на претходно утврдени чекори кои се насочени кон поддржување на интересите и потребите на одредена група, со крајна цел да се предизвикаат суштински и системски промени. Преку овие процеси се прават напори да се влијае во процесот на креирање на политиките и носење на одлуките. Бизнис […]

Повеќе

Влијанието на КОВИД-19

Предизвици, потреби и очекувања на претпријатијата во Северна Македонија.   Речиси една година од почетокот на кризата предизвикана од КОВИД-19 во Северна Македонија, а иднината е сѐ уште неизвесна. Иако разните вакцини носат одреден оптимизам, причините за загриженост ги вклучуваат мутациите на вирусот и новите информации од Светската здравствена организација за истрајноста на вирусот во […]

Повеќе

Eразмус за млади претприемачи

Еразмус за млади претприемачи е програма за прекугранична размена која им дава можност на новите претприемачи да учат од искусните претприемачи кои водат мали и средни бизниси опфатени со Програмата. Новите претприемачи преку престој (од 1 до 6 месеци) кај претприемачи-домаќини се стекнуваат со знење и искуства неопхдни за водење на мал бизнис. Преку “Еразмус […]

Повеќе

Еразмус за млади претприемачи

Еразмус за млади претприемачи е програма за прекугранична размена која им дава можност на новите претприемачи да учат од искусните претприемачи кои водат мали и средни бизниси опфатени со Програмата. Новите претприемачи преку престој (од 1 до 6 месеци) кај претприемачи-домаќини се стекнуваат со знење и искуства неопхдни за водење на мал бизнис. Преку “Еразмус […]

Повеќе

CIDE-NET

“Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите” (CIDE-NET) Новите идеи и иновативни пристапи кон  производството, организацијата и маркетингот, доколку се соодветно инкорпорирани во стратегиите и планирањето на претпријатијата, ќе им помогнат на претпријатијата во земјите од Централен Балкан да се опорават од економската криза која влијае на потенцијалите за вработување и раст. Поттикнување на […]

Повеќе

ИЗВЕШТАИ: Социјален дијалог БКМ низ годините

Во 2019 година, ја зацврстивме нашата глобална позиција како најголема национална организација на работодавачи. Ова дополнително ја зајакнува нашата посветеност и одговорност за поддршка на работодавачите, претприемачите и деловните организации во остварувањето на нивниот вистински потенцијал. Всушност, ние го гледаме како наша основна дејност. Тоа ни помогна да ја постигнеме нашата водечка позиција и ќе […]

Повеќе

АНАЛИЗА: Почитување на човековите права во бизнисот

Овој извештај ги содржи резултатите од истражувањето реализирано за потребите на проектот Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права, реализиран од здружението Конект и Бизнис Конфедерација на Македонија, а финансиски поддржан од Европската комисија. Целите на истражувањето се: • да се дефинираат нивоата на свесност, препознавање и разбирање на бизнисите во врска со Водечките […]

Повеќе

АНАЛИЗА: Иновации во Македонија

Иновации во Македонија Работниот пакет 3 на проектот CIDE-NET: “Потреби и потенцијали за иновации” предвидува доставување на анализата: “Осврти на претприемачки екосистеми во земјата и анализи на потребите”. Овој РП се состои од Национален извештај во два дела: “Прв дел – Екосистем за иновации на претпријатијата” и “Втор дел: Иновативни активности на претпријатија – перформанси, пропусти […]

Повеќе