+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Ул. В.Главинов бр.16 БЦ Палома Бјанка
Home Articles posted by admin20 (Page 2)

Author: admin20

Програма за (само) вработување за самохрани мајки

Бизнис конфедерација на Македонија во соработка со Институт за менаџмент поддршка и Асоцијација на Бизнис жени на Македонија, во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013, во текот на 2017 година ќе спроведува проект за поддршка при вработување и само-вработување на самохрани мајки. Проектот првенствено ќе ги опфати жените кои живеат на […]

Повеќе

BHR (Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права)

“Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”е проект која има за цел да работи со сите засегнати страни – компании, релевантни институции и носители на одлуки, социјални партнери, граѓански организации и граѓани со цел да ги мотивира да преземат проактивен пристап во имплементацијата на Водечките принципи на ОН. Проектот ќе работи со чинителите за […]

Повеќе

Зајакнување на социјалниот дијалог во земјите на Западен Балкан

Зајакнување на социјалниот дијалог во земјите на Западен Балкан, е проект кој е финансиран од европска унија.Лидер на проектот е Организација на работодавачи Црна Гора. Бизнис Конфедерација на Македонија е партнер во проектотзаедно со организации на работодавачи од Албанија, Србија, Република Српска, Федерација Босна и Херцеговина. Главната цел на проектот е зајакнување на капацитетите на […]

Повеќе

Туризмот се луѓето

ТУРИЗМОТ СЕ ЛУЃЕТО: Заедно за jакнење на социјалниот дијалог во секторот туризам и угостителство. Бизнис Конфедерација на Македонија е еден од партнерите на ЕУ проектот ТУРИЗМОТ СЕ ЛУЃЕТО:Заедно за за jакнење на социјалниот дијалог во секторот туризам и угостителство. Главната цел на проектот е зајакнивање на капацитетите на социјалните партнери за придонесување кон подобрување на […]

Повеќе

WIM

Во согласност со вредностите и потребите на ЕУ во индустриските односи, важно е да се подигне свеста за значењето на улогата на претставниците на вработените во компаниите не само во земјите-членки на ЕУ, туку и во земјите кои се во било која фаза од процесот на пристапување кон ЕУ. За таа цел, во минатото успешно […]

Повеќе

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Безбедноста и здравје при работа е мултидисциплинарна област која се однесува на безбедноста, здравјето и благосостојбата на луѓето на работа. Преку БЗР се поттикнува безбедна и здрава работна средина. Дополнително, БЗР ја штити и пошироката јавност која може да биде под влијание на професионалното опкружување. Работодавачите имаат заедничка должност да водат разумна грижа за безбедноста […]

Повеќе

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Општествената одговорност на претпријатијата (ООП) е саморегулирачки деловен модел кој и помага на компанијата да биде одговорна – пред самата себе, пред своите засегнати страни и oпштеството. Практикувајќи корпоративна општествена одговорност компаниите можат да бидат свесни за видот на влијанието што го имаат врз сите аспекти на општеството, вклучително и економското, социјалното и животната средина. […]

Повеќе

ПОСРЕДУВАЊЕ

Бизнис Конфедерација на Македонијa активно зема учество на домашната, но и на меѓународната сцена. Ние сме дел од Економско социјалниот совет, Меѓународната организација на трудот, Меѓународната организација на работодавачи, The Global Compact и The Global Deal, каде успешно го претставуваме нашето членство. Преку активно и континуирано присуство на конференции, обуки, тренинзи и други видови на […]

Повеќе