+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Ул. В.Главинов бр.16 БЦ Палома Бјанка
Home USLUGI ЕДУКАЦИЈА

ЕДУКАЦИЈА

ЕДУКАЦИЈА

Бизнис Конфедерација на Македонија нуди широк спектар на програми за обука во областа на управување со луѓе, закон за вработување, почитување на животната средина и здравјето на луѓето , деловна писменост, извозни вештини , управување со промени. Споделувајки искуство од реалниот деловен сектор , БКМ постојано ги унапредува и развива едукативните програми во согласност со актуелните потреби на бизнис заедницата. Во денешно време, брзата и интензивна деловна средина наметнува постојано усовршување на менаџерите и вработените.

Секторот за образование и едукација на Бизнис Конфедерација на Македонија поседува експертиза во областа на работни односи, развој на луѓето, здравјето и безбедноста на работното место, животната средина, работни спорови , деловни планови, менаџмент со луѓе, менаџмент со промени, менаџмент со ризици, претприемништво, иновации и дигитализација.

Со цел да се задоволат потребите на компаниите од различни сектори, Бизнис Конфедерација на Македонија се стреми кон зголемување на капацитетите преку обуки креирани според потребите на секоја компанија индивидуално, но и секој сектор колективно. Тоа БКМ, го постигнува преку:

  • Идентификувањето на специфични деловни цели низ потенцирање на клучни потреби за обука по мапирање на јазови во знаењата на секоја компанија индивидуално и сектор одделно;
  • Мрежа на експерти, обучувачи и ментори од сите сектори;
  • Пристап до сертифицирани програми кои се интернационално признати;

Долгогодишно искуство во организирање на корпоративни обуки за градење на капацитети на вработени и менаџери.