+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home Archive By Category "USLUGI"

Category: USLUGI

БИЗНИС АГЕНДА

Иницијативата “Бизнис Агенда”, водена од Бизнис Конфедерација на Македонија, има за цел да  поттикне економски, образовни, општествено корисни и одговорни активности во земјата. БКМ, преку непрекинатата комуникација со експерти, професионалци и научници, има за цел да се добие вовед и ставови преку истражувања и анализи во разни сфери на социјалното и економското делување на локално, […]

Повеќе

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Безбедноста и здравје при работа е мултидисциплинарна област која се однесува на безбедноста, здравјето и благосостојбата на луѓето на работа. Преку БЗР се поттикнува безбедна и здрава работна средина. Дополнително, БЗР ја штити и пошироката јавност која може да биде под влијание на професионалното опкружување. Работодавачите имаат заедничка должност да водат разумна грижа за безбедноста […]

Повеќе

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Општествената одговорност на претпријатијата (ООП) е саморегулирачки деловен модел кој и помага на компанијата да биде одговорна – пред самата себе, пред своите засегнати страни и oпштеството. Практикувајќи корпоративна општествена одговорност компаниите можат да бидат свесни за видот на влијанието што го имаат врз сите аспекти на општеството, вклучително и економското, социјалното и животната средина. […]

Повеќе

ПОСРЕДУВАЊЕ

Бизнис Конфедерација на Македонијa активно зема учество на домашната, но и на меѓународната сцена. Ние сме дел од Економско социјалниот совет, Меѓународната организација на трудот, Меѓународната организација на работодавачи, The Global Compact и The Global Deal, каде успешно го претставуваме нашето членство. Преку активно и континуирано присуство на конференции, обуки, тренинзи и други видови на […]

Повеќе

ЕДУКАЦИЈА

Бизнис Конфедерација на Македонија нуди широк спектар на програми за обука во областа на управување со луѓе, закон за вработување, почитување на животната средина и здравјето на луѓето , деловна писменост, извозни вештини , управување со промени. Споделувајки искуство од реалниот деловен сектор , БКМ постојано ги унапредува и развива едукативните програми во согласност со […]

Повеќе

ПРАВНА ПОМОШ РАБОТНИ ОДНОСИ

Бизнис Конфедерација на Македонија им помага на работодавачите да се фокусираат на клучните обврски кои произлегуваат од воспоставениот работен однос со своите работници. Работодавачите од Бизнис Конфедерација на Македонија добиваат разновидни услуги од сите сфери на работниот однос, стручни совети, мислења, советувања. Преку членството на  Бизнис Конфедерација на Македонија, работодавачите имаат можност да се вмрежуваат […]

Повеќе

ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ

Застапувањето и лобирањето како вид на застапување, претставуваат збир на претходно утврдени чекори кои се насочени кон поддржување на интересите и потребите на одредена група, со крајна цел да се предизвикаат суштински и системски промени. Преку овие процеси се прават напори да се влијае во процесот на креирање на политиките и носење на одлуките. Бизнис […]

Повеќе