kocka4

Qendra e Konferencave

Qendra e Konferencave

Qendra e Konferencave dhe Zhvillimit të Biznesit e Konfederatës së Biznesit të Maqedonisë është përsosmërisht e përshtatshme për çfarëdo lloji të konferencave, eventeve afariste, seminareve dhe eventeve tjera, varësisht nga nevoja e anëtarëve dhe partnerëve të KBM.

Dhoma është unikate për nga funksioni, dhe me estetikën e vet ofron një mundësi të shkëlqyer për organizimin e takimeve afariste dhe eventeve tjera me volum më të vogël në një ambient i cili është i vetmi në llojin e vet.