KBM kupton se çdo biznes është i ndryshëm. Ekziston një spektër i gjerë i çështjeve të përgjithshme me të cilat po përballen gjithë bizneset, janë këto çështje që janë specifike për sektorin e biznesit dhe reflektohen nëpërmjet të një interesi të posaçëm të të gjithë anëtarëve tanë.

Secila shoqatë sektoriale është mbështetur nga një ekip profesionist dhe ekspertë.

Urdhëroni dhe i kontaktoni ata, varësisht nga interesi Juaj.


  logo_def awb-malo - copy          Association of Business Women  


mzkrm (1)  Crafts Chamber of Macedonia


msdasdCrafts Chamber Skopje


oemvp_logo Northwest Chamber of Commerce of Macedonialogo_nacionalna_federacija
Partner temporary employment agency

logo_ffrmFederation of Farmers of Republic of Macedonia

logokabelNAJOKM association of public operators and networks


maihohMacedonian Association of Industrial Hygiene and Occupational Health


lbogoNZAI – National Association of driving schools and instructors