+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home proekti Едукација, иновации и претприемништво BIOSTEAM – Програма за млади претприемачи, базирана на биомиметички пристап

BIOSTEAM – Програма за млади претприемачи, базирана на биомиметички пристап

BIOSTEAM – Програма за млади претприемачи, базирана на биомиметички пристап

Еколошката и климатската вонредна состојба со која моментално се соочува светот не обврзува да бараме иновативни и креативни решенија и да ги опремиме младите генерации со знаење и алатки за надминување на поврзаните предизвици. Проектот BIOSTEAM предлага биомиметички пристап за да помогне да се подигне свеста и да се ангажираат поголем број млади луѓе во борбата против еколошките прашања. Овој проект ќе обезбеди програма за обука базирана на искуство која ќе помогне да се отстранат бариерите и да се ослободи претприемачкиот потенцијал на младите.

Проектот има меѓусекторска димензија и е инициран од 5 партнерски организации и придружни партнери во 5 земји (Литванија, Шпанија, Бугарија, Италија и Република Северна Македонија), кои ги претставуваат секторите за образование, животна средина и бизнис секторот. Ова ќе обезбеди трансверзална соработка и размена на знаења и вештини меѓу секторите и ќе ја олесни трудовата интеграција на младите учесници.

Проектот BIOSTEAM ги таргетира младите луѓе кои се блиску до нивниот влез на пазарот на труд и се соочуваат со избор за нивниот иден професионален развој или оние кои веќе донеле одлука да започнат бизнис, но им треба насоки во нивните први чекори.