+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home slide Центар за бизнис поддршка

Центар за бизнис поддршка

Центар за бизнис поддршка

„Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија” е проект во којшто Бизнис Конфедерација на Македонија со поддршка од проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог” спроведен од Меѓународната Организација на труд ги зајакнува своите капацитети.

Целта е да се зајакнат капацитетите и одржливоста на Бизнис Конфедерација на Македонија преку модернизирање/подобрување услугите кои ги нуди БКМ и подобрување на информирањето и консултирањето со членовите.  Ова Бизнис Конфедерација на Македонија го постигнува со новата платформа Центар за бизнис поддршка. Што точно таа претставува и за што служи, може да се види во наредните видеа.


Новата дигитална услуга на БКМ – Центар за бизнис поддршка bcm.mk/platforma

 


Што содржи новата дигитална услуга на БКМ