+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home МРЕЖА И ПАРТНЕРИ

МРЕЖА И ПАРТНЕРИ

МРЕЖА И ПАРТНЕРИ

Интернационални партнерства и договори

• Холандска Програма за Поддршка на Работдавачи

googletest

• БИЗНИСЕВРОПА

• Унија на Работодавачи на Србија

• Хрватско Здружение на Работодавачи

• Унија на Работодавачи на Црна Гора

• Здружение на Работодавачи Босна и Херцеговина

• Здружение на Работодавачи на Косово

• Здружение на Работодавачи на Словенија

• Бизнис Албанија

• Бугарска Индустриска Асоцијација

• Бизнис Алијанса на Словачка

• КОНФАПИ Интернационално Здружение на Мали и Средни Претпријатија

• Конфедерација за Храна и Пијалоци на ЕУ

• Eвропска Асоцијација на Дрвна Индустрија

• Меѓнародна Организација на Трудот

• Центар на Работодавачи на Јадранскиот Регион- ЦЕРАЈАР

 

Национaлни партнерства и договори

• Државна Комисија Спречување на Корупцијата

• Занаетчиска Комора на Скопје-Здружени Занаетчии од Скопје

• Занаетчиска Комора на Р. Македонија-Здружени Занаетчии на Р.М

• Македонска Асоцијација за Човечки Реурси – Менаџери од Стопнаството

• Макам-Транс – работодавачи од транспортниот сектор

• Стопанска Комора на СевероЗападна на Македонија

• Асоцијација на Агенции за Привремени Вработувања

• Туристичко – угостителска комора при Соуз на Стопански Комори на Р.М.

• Туристичка Комора на Македонија

• “CeProSARD“ НГО од област на обновливи извори на енергија, заштита на животната средина и руралниот развој

• Асоцијација на Инструктори и Авто Школи

• Асоцијација на работодавачи од Сообраќајот и Врски

• Национална Асоцијација на Кабелски Мрежи и Оператори

• Кластер за Дрвна Индустрија

• „ТАРГЕТ“ комуникации- експертски анализи и истражување

• „Фуд Консултинг“ апликации и стандарди

• Центар за Безбедност и Здравје на Работа Тетово

• Државен Завод за Заштита на Лични Податоци

• Центар за Стручно Образование

• Унија на Автономни Независни Синдикати на Македонија

• Средно Угостителско Училиште -Крушево

• Економски Факултет-УКИМ

• Федрација на Фармери на Р.М