+389 2 3224762
contact@bcm.mk
Улица Македонија 6/1/1
Home КАНЦЕЛАРИЈА ГЕВГЕЛИЈА

КАНЦЕЛАРИЈА ГЕВГЕЛИЈА

КАНЦЕЛАРИЈА ГЕВГЕЛИЈА

Регионална канцеларија
Град : Гевгелија
Адреса : ул. Кирил и Методиј бр.5 А

contact
e-mail: contact@bcm.mk

Овластен преставник на регионална канцеларија – Гевгелија:
Бојан Тодоровски
e-mail: bt@bcm.mk