АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА (САМО)ВРАБОТУВАЊЕ ЗА САМОХРАНИ МАЈКИ

Бизнис конфедерација на Македонија во соработка со Институт за менаџмент поддршка и Асоцијација на Бизнис жени на Македонија, во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013, во текот на 2017 година спроведува проект за поддршка при вработување и само-вработување на самохрани мајки. Проектот првенствено ќе ги опфати жените кои живеат на територија […]

Read more

Анализи и публикации

деловно опкружување, деловни сектори, мали и средни претријатија, работни односи, индустриски релации, едукација и неформални образовни програми, корупција, јавно приватно партнерство, економски совети, инспекциски надзор, општествено одговорни практики  

Read more

Услуги

1. Правна помош во областа на работните односи 2. Социјален дијалог 3. Застапување и Лобирање 4. Артикулација на интересите и секторските проблеми преку секторските здруженија 5. Информирање на претприемачите и јавноста за актуелните прашања во македонската економија, подобрување на бизнис климата и промоција на претприемништвото 6. Бизнис поврзување 7. Обуки 8. Посредување 9. Корпоративна општествена одговорност […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons