Влијанието на КОВИД-19: Предизвици, потреби и очекувања на претпријатијата во Северна Македонија

Речиси една година од почетокот на кризата предизвикана од КОВИД-19 во Северна Македонија, а иднината е сѐ уште неизвесна. Иако разните вакцини носат одреден оптимизам, причините за загриженост ги вклучуваат мутациите на вирусот и новите информации од Светската здравствена организација за истрајноста на вирусот во 2021 година. Овој извештај е дел од заедничките напори на […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за развивање на онлајн платформа(веб-портал)

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Надворешна експертиза”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за развивање, поставување  и одржување на веб-платформа. Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките […]

Read more

Еразмус за млади претприемачи

Еразмус за млади претприемачи е програма за прекугранична размена која им дава можност на новите претприемачи да учат од искусните претприемачи кои водат мали и средни бизниси опфатени со Програмата. Новите претприемачи преку престој (од 1 до 6 месеци) кај претприемачи-домаќини се стекнуваат со знење и искуства неопхдни за водење на мал бизнис. Преку “Еразмус […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на анализа 2/2

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Студии, истражувања”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изготвување на “Анализа, истражување и едукативни програми за моменталните трендови на […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на анализа 1/2

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Студии, истражувања”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изготвување на  „Истражување и ситуациона анализа за „Правно катче““. Бизнис Конфедерација […]

Read more

ПЛАН ЗА ДЕЛОВЕН КОНТИНУИТЕТ

Бизнис Конфедерација на Македонија заедно со Меѓународната организација на трудот креираше алатка за изготвување на посебен План за деловен континуитет наменет за деловните претпријатија. Оваа алатка ќе ви помогне да: Направите процена на нивото на ризик и ранливост на вашето претпријатие; Развиете ефикасен систем и план за делување во услови на состојби ризични за вашиот […]

Read more

Прирачник за работодавачи за работа од дома како одговор на пандемијата КОВИД-19

Овој Прирачник е изработен од Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка со Бирото за активности на работодавачите на Меѓународната организација на трудот (МОТ-АКТ/ЕМП) за да им обезбеди практични насоки на претпријатијата членки што спровеле протоколи за „работа од дома“ за своите вработени во 2020 година како алтернативно привремено решение за време на кризата предизвикана од КОВИД-19. […]

Read more

Прирачник за деловни претпријатија за враќање на работа за време и по КОВИД – 19

Враќањето на работниците на работното место за време на пандемијата КОВИД-19 и по нејзино завршување, нема да биде едноставно. Тоа значи дека утврдувањето на датум за повторно отворање или враќање на работното место нема да биде доволно. Многу работни места беа променети со цел прилагодување на новите околности и некои од овие промени веројатно ќе […]

Read more

Водич за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19

Почитувани, Ви го претставуваме Водичот за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19 кој го подготви Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка  со Меѓународната организација на трудот. Ги охрабруваме сите заинтересирани компании да го преземат документот кој содржи насоки и совети како работодавачите да го заштитат работното место, како да се заштитат од […]

Read more

ПРИРАЧНИК за постапување на компаниите поради појава на пандемија – КОВИД – 19

  Во јануари 2020 Светската Здравствена Организација (понатаму СЗО) ја прогласи појавата на новиот коронавирус во Хубеи, Кина за голема опасност за јавното здравје во меѓународни рамки. СЗО најави дека постои голем ризик за КОВИД – 19 да се распространи низ целиот свет, поради што во соработка со надлежните органи за јавното здравје низ целиот […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons