Деловни политики и бизнис приоритети на БКМ

Нашата работа веројатно веќе влијаеше на вашата компанија. Ние работиме неуморно за да влијаеме на владата, регулаторните тела и другите институции за да се одржи на позитивна клима за бизнисот и работодавачите во Македонија.

Овие документи обезбедуваат информации, препораки и водичи кои опфаќаат различни области на бизнис политиката и бизнис оперативноста во реалност.

Пристап до финансии
Владеење на правото
Нелојална конкуренција
Трудова легислатива
Конкурентност
Претриемачко учење ( едукација и тренинг )
Антикорупција
 

 

Show Buttons
Hide Buttons