Јавен повик за ангажирање стручни лица за изработка на промотивни анимирани видеа

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Надворешна експертиза”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изработка на промотивни анимирани видеа . Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките […]

Read more

Од 24ти август започна целосната примена на новиот Закон за заштита на личните податоци

Законот за заштита на лични податоци се донесе и стапи на сила во февруари 2020та година.  Од Агенцијата за заштита на личните податоци истакнуваат дека, имајќи ги предвид новите предизвици во однос на основните човекови права и слободи кои се појавуваат секојдневно, конкретно на правото на приватност и заштитата на личните податоци, а со цел […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons