Влијанието на КОВИД-19: Предизвици, потреби и очекувања на претпријатијата во Северна Македонија

Речиси една година од почетокот на кризата предизвикана од КОВИД-19 во Северна Македонија, а иднината е сѐ уште неизвесна. Иако разните вакцини носат одреден оптимизам, причините за загриженост ги вклучуваат мутациите на вирусот и новите информации од Светската здравствена организација за истрајноста на вирусот во 2021 година. Овој извештај е дел од заедничките напори на […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за развивање на онлајн платформа(веб-портал)

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Надворешна експертиза”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за развивање, поставување  и одржување на веб-платформа. Бизнис Конфедерација на Македонија во рамките […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons