ПЛАН ЗА ДЕЛОВЕН КОНТИНУИТЕТ

Бизнис Конфедерација на Македонија заедно со Меѓународната организација на трудот креираше алатка за изготвување на посебен План за деловен континуитет наменет за деловните претпријатија. Оваа алатка ќе ви помогне да: Направите процена на нивото на ризик и ранливост на вашето претпријатие; Развиете ефикасен систем и план за делување во услови на состојби ризични за вашиот […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons