Г-дин. Миле Бошков, Бизнис Конфедерација на Македонија
Г-дин. Зоран Петрушевски, МЕ-ГА Групација
Г-дин. Јове Брглевски регионална канцеларија БКМ Битола
Г-дин. Панче Трпкоски регионална канцеларија БКМ Тетово
Г-дин. Миле Чуптрески регионална канцеларија БКМ Прилеп
Г-ѓа . Светлана Петровска,  ТАРГЕТ комуникации
Г-ѓа . Зорица Ставрoва, НОВА рефрактори
Г-дин. Дарко Маџоски, Профил – Групација

Show Buttons
Hide Buttons