Прирачник за деловни претпријатија – враќање на работа за време и по КОВИД -19

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за ...
Прочитај повеќе
Бизнис Конфедерација на Македонија заедно со Меѓународната организација на трудот креираше алатка за изготвување на посебен План за деловен континуитет ...
Прочитај повеќе
Овој Прирачник е изработен од Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка со Бирото за активности на работодавачите на Меѓународната организација на ...
Прочитај повеќе
Враќањето на работниците на работното место за време на пандемијата КОВИД-19 и по нејзино завршување, нема да биде едноставно. Тоа ...
Прочитај повеќе
Почитувани, Ви го претставуваме Водичот за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19 кој го подготви ...
Прочитај повеќе
Во јануари 2020 Светската Здравствена Организација (понатаму СЗО) ја прогласи појавата на новиот коронавирус во Хубеи, Кина за голема опасност ...
Прочитај повеќе
Конкурентноста на претпријатијата е најважниот сегмент за долг живот односно одржливост на фирмите, затоа треба да се посветува особено внимание ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”(Број ...
Прочитај повеќе
Овој повик за изразување интерес е наменет за изнаоѓање двајца консултанти и/или консултантски фирми со деловно и економско искуство, кои ...
Прочитај повеќе

Show Buttons
Hide Buttons