Прирачник за деловни претпријатија – враќање на работа за време и по КОВИД -19

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за ...
Прочитај повеќе
Законот за заштита на лични податоци се донесе и стапи на сила во февруари 2020та година.  Од Агенцијата за заштита ...
Прочитај повеќе
Речиси една година од почетокот на кризата предизвикана од КОВИД-19 во Северна Македонија, а иднината е сѐ уште неизвесна. Иако ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за ...
Прочитај повеќе
Еразмус за млади претприемачи е програма за прекугранична размена која им дава можност на новите претприемачи да учат од искусните ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за ...
Прочитај повеќе
Бизнис Конфедерација на Македонија заедно со Меѓународната организација на трудот креираше алатка за изготвување на посебен План за деловен континуитет ...
Прочитај повеќе
Овој Прирачник е изработен од Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка со Бирото за активности на работодавачите на Меѓународната организација на ...
Прочитај повеќе
Враќањето на работниците на работното место за време на пандемијата КОВИД-19 и по нејзино завршување, нема да биде едноставно. Тоа ...
Прочитај повеќе

Show Buttons
Hide Buttons