Регионална канцеларија
Град         :       Гевгелија
Адреса     :       ул. Кирил и Методиј бр.5 А

contact
e-mail:               contact@bcm.mk


Овластен преставник на регионална канцеларија – Гевгелија:
Бојан Тодоровски
e-mail:   bt@bcm.mk

Show Buttons
Hide Buttons