Еразмус за млади претприемачи

Еразмус за млади претприемачи е програма за прекугранична размена која им дава можност на новите претприемачи да учат од искусните претприемачи кои водат мали и средни бизниси опфатени со Програмата. Новите претприемачи преку престој (од 1 до 6 месеци) кај претприемачи-домаќини се стекнуваат со знење и искуства неопхдни за водење на мал бизнис. Преку “Еразмус […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на анализа 2/2

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Студии, истражувања”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изготвување на “Анализа, истражување и едукативни програми за моменталните трендови на […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на анализа 1/2

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Студии, истражувања”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изготвување на  „Истражување и ситуациона анализа за „Правно катче““. Бизнис Конфедерација […]

Read more

ПЛАН ЗА ДЕЛОВЕН КОНТИНУИТЕТ

Бизнис Конфедерација на Македонија заедно со Меѓународната организација на трудот креираше алатка за изготвување на посебен План за деловен континуитет наменет за деловните претпријатија. Оваа алатка ќе ви помогне да: Направите процена на нивото на ризик и ранливост на вашето претпријатие; Развиете ефикасен систем и план за делување во услови на состојби ризични за вашиот […]

Read more

Прирачник за работодавачи за работа од дома како одговор на пандемијата КОВИД-19

Овој Прирачник е изработен од Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка со Бирото за активности на работодавачите на Меѓународната организација на трудот (МОТ-АКТ/ЕМП) за да им обезбеди практични насоки на претпријатијата членки што спровеле протоколи за „работа од дома“ за своите вработени во 2020 година како алтернативно привремено решение за време на кризата предизвикана од КОВИД-19. […]

Read more

Прирачник за деловни претпријатија за враќање на работа за време и по КОВИД – 19

Враќањето на работниците на работното место за време на пандемијата КОВИД-19 и по нејзино завршување, нема да биде едноставно. Тоа значи дека утврдувањето на датум за повторно отворање или враќање на работното место нема да биде доволно. Многу работни места беа променети со цел прилагодување на новите околности и некои од овие промени веројатно ќе […]

Read more

Водич за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19

Почитувани, Ви го претставуваме Водичот за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19 кој го подготви Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка  со Меѓународната организација на трудот. Ги охрабруваме сите заинтересирани компании да го преземат документот кој содржи насоки и совети како работодавачите да го заштитат работното место, како да се заштитат од […]

Read more

ПРИРАЧНИК за постапување на компаниите поради појава на пандемија – КОВИД – 19

  Во јануари 2020 Светската Здравствена Организација (понатаму СЗО) ја прогласи појавата на новиот коронавирус во Хубеи, Кина за голема опасност за јавното здравје во меѓународни рамки. СЗО најави дека постои голем ризик за КОВИД – 19 да се распространи низ целиот свет, поради што во соработка со надлежните органи за јавното здравје низ целиот […]

Read more

Обуки за подобрување на производите и услугите, конкурентноста и интернационализацијата на МСП

Конкурентноста на претпријатијата е најважниот сегмент за долг живот односно одржливост на фирмите, затоа треба да се посветува особено внимание во организирањето на претпријатијата и тоа во насока на развој но и во насока на растење користејки ги сите можни ресурси за напредок на нај оптимален начин.  За развојот на  на едно претријатие  без разлика […]

Read more

Јавен повик за набавка на услуги за изработување на промотивни материјали и брендирање

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”(Број на договор 2017/393-738) за потребите на реализирање на буџетската линија 5.8.1. Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: ЈАВЕН ПОВИК За набавка на на услуги за изработка на промотивни материјали за промовирање на бизнис човековите права во […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons