kocka1

Objektivat global për zhvillim të qëndrueshëm

Objektivat global për zhvillim të qëndrueshëm*   Objektivi 1 Dhënia fund varfërisë, në të gjitha format e saja, gjithandej.  Objektivi 2 Dhënia fund urisë, sigurimi i qasjes në ushqim, përmirësimi i të ushqyerit dhe promovimi i bujqësisë së qëndrueshme. Objektivi 3 Sigurimi i jetesës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë, në të […]

Read more
kocka2

Iu bashkëngjit KBM

Iu bashkëngjit KBM  Anëtarësia e KBM është e hapur për të gjitha bizneset. KBM me krenari përfaqëson bizneset e ndryshme me anëtarësi nga më se 8.500 biznese maqedonase; kompani të brendshme ne rritje, kompani multinacionale, kompani të mëdha dhe të vogla, të përfshira në të gjithë sektorët e ekonomisë. Si anëtare e KBM, kompania Juaj mund […]

Read more
kocka3

KBM trajnimet dhe edukimi

KBM trajnimet dhe edukimi KBM ofron një spektër të gjerë të programeve për trajnim në fushën e menaxhimit njerëzor, Ligjin e Punësimit, respektimin e ambientit jetësor dhe shëndetit të njerëzve, alfabetizmin afarist, aftësitë e eksportit, menaxhimin e ndryshimeve. Duke ndarë përvojë nga sektori real afarist, ne vazhdimisht po i avancojmë dhe zhvillojmë programet tona në […]

Read more
kocka4

Qendra e Konferencave

Qendra e Konferencave Qendra e Konferencave dhe Zhvillimit të Biznesit e Konfederatës së Biznesit të Maqedonisë është përsosmërisht e përshtatshme për çfarëdo lloji të konferencave, eventeve afariste, seminareve dhe eventeve tjera, varësisht nga nevoja e anëtarëve dhe partnerëve të KBM. Dhoma është unikate për nga funksioni, dhe me estetikën e vet ofron një mundësi të […]

Read more
kocka5

Integriteti i biznesit!

Integriteti i biznesit! Integriteti i biznesit, etika dhe transparenca janë themeli për një udhëheqje të ndershme dhe të përgjegjshme të biznesit. Megjithatë, vetëm deri në atë çast kur kompania i përkushtohet bërjes së tij një pjesë përbërëse të veprimtarisë së vet afariste. Në KBM, harmonizimi afarist është parametri elementar për BIZNESIN “GJUMË I QETË”, udhëheqja […]

Read more