csr-slidertrtt

Çmimi Kombëtar për praktikat më të mira përgjegjëse shoqërore për vitin 2016

APLIKONI PËR DHËNIEN NACIONALE PËR praktikat më të mira të CSR Për herë të nëntë do të jepet Çmimin Kombëtar për praktikat më të mira përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve maqedonase nga ana e Trupit koordinues për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës dhe të Ministrisë së Ekonomisë të Republikës së Maqedonisë. 3 Qer 2016 publikuar një thirrje […]

Read more
slif4

KBM -Prioritetet e biznesit

Politikat e biznesit dhe Prioritetet Biznesit KBM Puna jonë ndoshta ka prekur tashmë kompaninë tuaj. Ne punojmë pa pushim për të ndikuar në qeveri, organet rregullatore dhe institucionet e tjera për të mbajtur një klimë të favorshme për biznesin dhe punëdhënësve në Maqedoni. Këto dokumente japin informacion, rekomandime dhe udhëzon që mbulojnë fusha të ndryshme […]

Read more