a222

About BCM Training Center

BCM offers a wide range of training programs in the field of people management, employment law, respect for the environment and human health , business skills, export skills and change management. In the process of sharing experience from the real business sector, we constantly upgrade and develop our programs in order to help business community […]

Read more
sl111

Соопштение 2

БКМ нуди широк спектар на програми за обука во областа на управување со луѓе, закон за вработување, почитување на животната средина и здравјето на луѓето , деловна писменост, извозни вештини , управување со промени Споделувајки искуство од реалниот деловен сектор , ние постојано ги унапредуваме и развиваат нашите програми во согласност со бизнис заедницата .

Read more
sl222

Соопштение 1

БКМ нуди широк спектар на програми за обука во областа на управување со луѓе, закон за вработување, почитување на животната средина и здравјето на луѓето , деловна писменост, извозни вештини , управување со промени Споделувајки искуство од реалниот деловен сектор , ние постојано ги унапредуваме и развиваат нашите програми во согласност со бизнис заедницата .

Read more