a222

About BCM Training Center

BCM offers a wide range of training programs in the field of people management, employment law, respect for the environment and human health , business skills, export skills and change management. In the process of sharing experience from the real business sector, we constantly upgrade and develop our programs in order to help business community […]

Read more
sl111

Соопштение 2

БКМ нуди широк спектар на програми за обука во областа на управување со луѓе, закон за вработување, почитување на животната средина и здравјето на луѓето , деловна писменост, извозни вештини , управување со промени Споделувајки искуство од реалниот деловен сектор , ние постојано ги унапредуваме и развиваат нашите програми во согласност со бизнис заедницата .

Read more
sl222

Соопштение 1

БКМ нуди широк спектар на програми за обука во областа на управување со луѓе, закон за вработување, почитување на животната средина и здравјето на луѓето , деловна писменост, извозни вештини , управување со промени Споделувајки искуство од реалниот деловен сектор , ние постојано ги унапредуваме и развиваат нашите програми во согласност со бизнис заедницата .

Read more
kocka1

Objektivat global për zhvillim të qëndrueshëm

Objektivat global për zhvillim të qëndrueshëm*   Objektivi 1 Dhënia fund varfërisë, në të gjitha format e saja, gjithandej.  Objektivi 2 Dhënia fund urisë, sigurimi i qasjes në ushqim, përmirësimi i të ushqyerit dhe promovimi i bujqësisë së qëndrueshme. Objektivi 3 Sigurimi i jetesës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë, në të […]

Read more
kocka2

Iu bashkëngjit KBM

Iu bashkëngjit KBM  Anëtarësia e KBM është e hapur për të gjitha bizneset. KBM me krenari përfaqëson bizneset e ndryshme me anëtarësi nga më se 8.500 biznese maqedonase; kompani të brendshme ne rritje, kompani multinacionale, kompani të mëdha dhe të vogla, të përfshira në të gjithë sektorët e ekonomisë. Si anëtare e KBM, kompania Juaj mund […]

Read more
csr-slidertrtt

Çmimi Kombëtar për praktikat më të mira përgjegjëse shoqërore për vitin 2016

APLIKONI PËR DHËNIEN NACIONALE PËR praktikat më të mira të CSR Për herë të nëntë do të jepet Çmimin Kombëtar për praktikat më të mira përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve maqedonase nga ana e Trupit koordinues për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës dhe të Ministrisë së Ekonomisë të Republikës së Maqedonisë. 3 Qer 2016 publikuar një thirrje […]

Read more