Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на анализа 2/2

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Студии, истражувања”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изготвување на “Анализа, истражување и едукативни програми за моменталните трендови на […]

Read more

Повик за ангажирање стручни лица за изготвување на анализа 1/2

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“, за потребите на реализирање на буџетските линии под наслов “Студии, истражувања”  Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: П о в и к За ангажирање стручни лица за изготвување на  „Истражување и ситуациона анализа за „Правно катче““. Бизнис Конфедерација […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons