Прирачник за работодавачи за работа од дома како одговор на пандемијата КОВИД-19

Овој Прирачник е изработен од Бизнис Конфедерација на Македонија во соработка со Бирото за активности на работодавачите на Меѓународната организација на трудот (МОТ-АКТ/ЕМП) за да им обезбеди практични насоки на претпријатијата членки што спровеле протоколи за „работа од дома“ за своите вработени во 2020 година како алтернативно привремено решение за време на кризата предизвикана од КОВИД-19. […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons