Јавен повик за набавка на услуги за изработување на промотивни материјали и брендирање

Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”(Број на договор 2017/393-738) за потребите на реализирање на буџетската линија 5.8.1. Бизнис Конфедерација на Македонија распишува: ЈАВЕН ПОВИК За набавка на на услуги за изработка на промотивни материјали за промовирање на бизнис човековите права во […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons