Повик за изразување интерес

Целта на овој повик е потреба од консултантски услуги за истражување. Целта на ова истражување е да се добие критична и искрена процена на потребите од услуги на членството со цел да се утврди опсегот на услуги кои навистина им се потребни на членовите и за кои би биле подготвени да платат надоместок. Дополнително, потребно […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons