Повик за истражувачи

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИ Бизнис Конфедерација на Македонија објавува повик за ангажирање стручно лице за изготвување на истражување – асистенти истражувачи под наслов „Анализа на потребите на претпријатијата во склоп на иновациите и креативноста“. КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ: Бизнис конфедерација на Македонија во рамките на програмата Interreg Balkan Mediterranean, во текот на 2018 година спроведува проект […]

Read more
Show Buttons
Hide Buttons