Г-дин. Миле Бошков, Бизнис Конфедерација на Македонија
Г-дин. Зоран Петрушевски, МЕ-ГА Групација
Г-дин. Јове Брглевски регионална канцеларија БКМ Битола
Г-дин. Панче Трпкоски регионална канцеларија БКМ Тетово
Г-дин. Миле Чуптрески регионална канцеларија БКМ Прилеп
Г-дин. Дарко Маџоски, Профил – Групација
Г-дин. Арсо Јаневски, Настел
Г-дин. Влатко Китановски, Сара Фешн
Г-дин. Антон Ѓавочанов, Тектранс

Show Buttons
Hide Buttons