РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНО – ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И УСПЕШНИ ДЕЛОВНИ (БИЗНИС) ПРАКТИКИ

Тренинг обука подготвена според потребите на Вашата компанија како и согласно новите трендови за развој на перформансите на Вашиот бизнис

 

Практичните аспекти на решавањето на секојдневните предизвици во Вашата компанија од областа на работно – правните спорови, придружени со методи за нивно надминување и превенирање, е основа на секоја од темите на обуката.

Секоја работна сесија има за цел Ви обезбеди достап до најновите информации и трендови од областа и да Ве подготви за примена на практични алатки кои директно ќе иницираат развојот на перформансите на Вашата компанија и Вашите вработени.

Обезбедете предност на пазарот и можност за брз развој!

  1. Спор од работен однос – водење на постапка кај работодавачот и судската постапка (приговор, тужба, жалба, одговор на тужба)
  2. Иницирање и развој на продуктивноста кај вработениот во вашата компанија – практични алатки
  3. Процес на регрутација и селекција на нови вработени со користење на новите законски мерки на Владата на РМ!

ДЕТАЛИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

Пријавувањето за обуката можете да го направите најдоцна до: 25.10.2016 год

Контакт лицa за пријавување:

Елена Анчевска,

контакт: ea@bcm.mk02 3222 4762

 

page1

Show Buttons
Hide Buttons