ПРОМОТИВНИ НАСТАНИ НА „ПРОГРАМА ЗА (САМО)ВРАБОТУВАЊЕ НА САМОХРАНИ МАЈКИ“

Проектот „Програма за (само)вработување на самохрани мајки“ спроведуван од организациите: „Бизнис конфедерација на Македонија“, „Институт за менаџмент поддршка“ и „Здружение на бизнис жени“, финансиран преку ИПА Компонента IV, во текот на 2017 година ќе работи на унапредување на можностите за вработување и самовработување на самохраните мајки, во партнерство со повеќе релевантни и засегнати чинители на територијата на Битола, Штип и Скопје (Општина Центар).

Целта на настаните е промовирање на  „ПРОГРАМА ЗА (САМО)ВРАБОТУВАЊЕ НА САМОХРАНИ МАЈКИ“ од која бенефит ќе имаат повеќе засегнати страни: самохраните мајки, компаниите, институциите, општеството.

Настаните ќе се одржат на 25ти април, 26ти април, 27ми април. Во прилог можете да ја погледнете Агендата за сите настаните со сите потребни податоци.

Покана Скопје

Покана Битола

Покана Штип

Show Buttons
Hide Buttons