Постигнувањето квалитетна правна и регулативна средина е една од клучните задачи на владите во секоја држава за да се постигне поволна бизнис-клима. Соодветна правна рамка е неопходна за да се овозможи функционална пазарна економија, непречен развој на претпријатијата, како и корекција на пазарните аномалии.

Бизнис Конфедерација на Македонија  во изминатите години се направи напори за олеснување на водењето бизнис преку реформи на правилата и легислативата за водење на бизнис.

Со предлог документите за подобрување на бизнисот во Македонија се надеваме дека ќе придонесеме за забрзан социо-економски раст.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons