Моќта на Партнерството  

Mрежата  партнерите и членовите   се моќта на  Бизнис Конфедерација на Македонија 

Почитувани колеги , соработници, членови  и колеги, особено задоволство претставува соработката ,партнерството и заедничката мисија  со нашите  социјални партнери, проекни партнери и колеги. Ние во БКМ оваа мрежа ја направивме со цел полесно и подобро да ја спроведеме нашата замисла за подобрување на локалната , националната, регионалната и меѓународната социо-економска состојба. Ви ја објавуваме и доставуваме за употреба мрежата на партнери , колеги и експерти .


Интернационални партнерства и договори

Договор за соработка     Холандска Програма за Поддршка на  Работдавачи

Проектно  партнерство   БИЗНИСЕВРОПА

Договор за соработка     Унија на Работодавачи на Србија

Договор за соработка     Хрватско Здружение на Работодавачи

Договор за соработка     Унија на Работодавачи на Црна Гора

Договор за соработка     Здружение на Работодавачи Босна и Херцеговина

Договор за соработка     Здружение на Работодавачи на Косово

Договор за соработка     Здружение на Работодавачи на Словенија

Договор за соработка     БИЗНИСАЛБАНИЈА

Договор за соработка     Бугарска Индустриска Асоцијација

Договор за соработка     Бизнис Алијанса на Словачка

Договор за соработка     КОНФАПИ  Интернационално Здружение на Мали и Средни Претпријатија

Договор за соработка     Конфедерација за Храна и Пијалоци на ЕУ

Членка на                      Европска Асоцијација на Дрвна Индустрија

Протокол за сорботка     Меѓнародна Организација на Трудот

Членка на                      Центар на Работодавачи на Јадранскиот Регион- ЦЕРАЈАР


Национaлни партнерства и договори

Договор за соработка    Државна Комисија Спречување на Корупцијата

Договор за соработка    Занаетчиска Комора на Скопје-Здружени Занаетчии од Скопје

Договор за соработка    Занаетчиска Комора на Р. Македонија-Здружени Занаетчии на Р.М

Договор за соработка    Македонска Асоцијација за Човечки Реурси – Менаџери од Стопнаството

Договор за соработка    Макам-Транс     – работодавачи од транспортниот сектор

Договор за соработка    Стопанска Комора  на СевероЗападна на Македонија

Договор за соработка    Асоцијација на Агенции за Привремени Вработувања

Договор за соработка    Туристичко – угостителска комора при Соуз на Стопански Комори на Р.М.

Договор за соработка    Туристичка Комора на Македонија

Договор за соработка  “CeProSARD“ НГО од област на обновливи извори на енергија,

заштита на животната  средина и руралниот развој

Договор за соработка    Асоцијација на Инструктори и Авто Школи

Договор за соработка    Асоцијација на работодавачи од Сообраќајот и Врски

Договор за соработка    Национална Асоцијација на Кабелски Мрежи и Оператори

Договор за соработка    Кластер за Дрвна Индустрија

Договор за соработка   „ТАРГЕТ“ комуникации- експертски анализи и истражување

Договор за соработка   „Фуд Консултинг“ апликации и стандарди

Договор за соработка    Центар за Безбедност и Здравје на Работа Тетово

Договор за соработка    Државен Завод за Заштита на Лични Податоци

Договор за соработка    Центар за Стручно Образование

Договор за соработка    Унија на Автономни Независни Синдикати на Македонија

Договор за соработка    Средно Угостителско Училиште -Крушево

Договор за соработка    Економски Факултет-УКИМ

Договор за соработка    Федрација на Фармери на Р.М

 

Show Buttons
Hide Buttons