Во рамките на регионалниот состанок во Тирана, Албанија помеѓу партнерите на проектот ‘’Зајакнување на социјалниот дијалог на Западен Балкан’’, Г-дин ...
Прочитај повеќе
Бизнис конфедерација на Македонија во соработка со Институт за менаџмент поддршка и Асоцијација на Бизнис жени на Македонија, во рамки ...
Прочитај повеќе
Проектот „Програма за (само)вработување на самохрани мајки“ спроведуван од организациите: „Бизнис конфедерација на Македонија“, „Институт за менаџмент поддршка“ и „Здружение ...
Прочитај повеќе
Проектот „Програма за (само)вработување на самохрани мајки“ спроведуван од организациите: „Бизнис конфедерација на Македонија“, „Институт за менаџмент поддршка“ и „Здружение ...
Прочитај повеќе
(Скопје, 30.03.2017) – Со огромна мрежа од членови, бројни проекти, партнерства со клучни меѓународни организации и со јасно дефинирани приоритети ...
Прочитај повеќе
Во рамките на проектот „Програма за (само) вработување на самохрани мајки“ спроведуван од организациите: Бизнис конфедерација на Македонија, Институт за ...
Прочитај повеќе
На 22ри Март оваа година во Љубљана се оддржа првиот "Balkan Employers Round Table" настан. Како засегната страна за работодавачите ...
Прочитај повеќе
Еднакви развојни можности и опција за извозно ориентираните локални кoмпании да инвестираат во слободната економска зона бараат компаниите од пелагонискиот ...
Прочитај повеќе
Преку директни и непосредни средби со компаниите од тетовскиот регион, Бизнис Конфедерација на Македонија ќе ги подобрува деловните можности и ...
Прочитај повеќе
Најголемите проблеми за компаниите од охридско – струшкиот регион се нелојалната конкуренција, нееднаквите можности за водење бизнис, а најголемото очекување ...
Прочитај повеќе
Show Buttons
Hide Buttons