Целта на овој повик е потреба од консултантски услуги за истражување. Целта на ова истражување е да се добие критична ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, ...
Прочитај повеќе
Преку “Еразмус за млади претприемачи” интернационалните размени, ние вметнуваме извонредни луѓе и значајни деловни искуства во животот на младите претприемачи ...
Прочитај повеќе
Проектот WIM3 ќе помогне да се продлабочи разбирањето во земјите учеснички за важноста на шемите за учество на работниците и ...
Прочитај повеќе
Бизнис Конфедерација на Македонија е дел од проектот "Мрежа на креативни претпријатија чиј двигател се иновациите". Проектот CIDE-NET ќе биде имплементиран ...
Прочитај повеќе
Бизнис Конфедерација на Македонија e првата бизнис организација од регионот која стана дел од ,,Global Deal’’- глобално партнерство за пристојна работа ...
Прочитај повеќе
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИ Бизнис Конфедерација на Македонија објавува повик за  обезбедување на простор , помошни материјали и освежување за време ...
Прочитај повеќе
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИ Бизнис Конфедерација на Македонија објавува повик за ангажирање стручно лице за изготвување на истражување – асистенти истражувачи ...
Прочитај повеќе
Општествената одговорност на претпријатијата постепено станува составен дел на деловната политика на македонските претпријатија. Одговорноста придонесува да ја подобруваат сопствената ...
Прочитај повеќе
Show Buttons
Hide Buttons