Прирачник за деловни претпријатија – враќање на работа за време и по КОВИД -19

Враќањето на работниците на работното место за време на пандемијата КОВИД-19 и по нејзино завршување, нема да биде едноставно. Тоа ...
Прочитај повеќе
Почитувани, Ви го претставуваме Водичот за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19 кој го подготви ...
Прочитај повеќе
Во јануари 2020 Светската Здравствена Организација (понатаму СЗО) ја прогласи појавата на новиот коронавирус во Хубеи, Кина за голема опасност ...
Прочитај повеќе
Конкурентноста на претпријатијата е најважниот сегмент за долг живот односно одржливост на фирмите, затоа треба да се посветува особено внимание ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”(Број ...
Прочитај повеќе
Овој повик за изразување интерес е наменет за изнаоѓање двајца консултанти и/или консултантски фирми со деловно и економско искуство, кои ...
Прочитај повеќе
"Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права"е проект која има за цел да работи со сите засегнати страни – ...
Прочитај повеќе
Целта на овој повик е потреба од консултантски услуги за истражување. Целта на ова истражување е да се добие критична ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, ...
Прочитај повеќе

Show Buttons
Hide Buttons