Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права”(Број ...
Прочитај повеќе
Овој повик за изразување интерес е наменет за изнаоѓање двајца консултанти и/или консултантски фирми со деловно и економско искуство, кои ...
Прочитај повеќе
"Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права"е проект која има за цел да работи со сите засегнати страни – ...
Прочитај повеќе
Целта на овој повик е потреба од консултантски услуги за истражување. Целта на ова истражување е да се добие критична ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, ...
Прочитај повеќе
Согласно правиликот за набавки на услуги и проектните активности предвидени со проектот “Мрежа на креативни претпријатија чии двигател се иновациите“, ...
Прочитај повеќе
Преку “Еразмус за млади претприемачи” интернационалните размени, ние вметнуваме извонредни луѓе и значајни деловни искуства во животот на младите претприемачи ...
Прочитај повеќе
Е-leaflet 1 E-leaflet 2 E-leaflet 3 Проектот WIM3 ќе помогне да се продлабочи разбирањето во земјите учеснички за важноста на ...
Прочитај повеќе
Бизнис Конфедерација на Македонија е дел од проектот "Мрежа на креативни претпријатија чиј двигател се иновациите". Проектот CIDE-NET ќе биде имплементиран ...
Прочитај повеќе
Бизнис Конфедерација на Македонија e првата бизнис организација од регионот која стана дел од ,,Global Deal’’- глобално партнерство за пристојна работа ...
Прочитај повеќе
Show Buttons
Hide Buttons