Бизнис Сектори
БКМ разбира дека секој бизнис е различен. Постои широка лепеза на општи прашања со кои се соочуваат сите бизниси, тоа се прашања специфични за бизнис секторот и се одразуваат низ посебен интерес на сите наши членови.
Секое секторско здружение е поддржано од страна на професионален тим и експерти .
Повелете контактирајте ги во зависност од Вашиот интерест.


  logo_def awb-malo - copy            Здружение на Бизнис Жени


mzkrm (1)Занаетчиска комора на Република Македонија


msdasdЗанаетчиска комора Скопје


Асоцијација за е-трговија на Македонијаlogo_nacionalna_federacija
Партнер агенција за привремени вработувања


Федерација на фармери на република Македонија


 

НАЈОКМ Нац.асоцијација на јавни оператори и каб.мрежи


maihohМакедонско здружение за индустриска хигиена и професионално здравје


  НЗАИ – Национално здружение на автошколи и инструктори

Show Buttons
Hide Buttons