Бизнис Сектори
БКМ разбира дека секој бизнис е различен. Постои широка лепеза на општи прашања со кои се соочуваат сите бизниси, тоа се прашања специфични за бизнис секторот и се одразуваат низ посебен интерес на сите наши членови.
Секое секторско здружение е поддржано од страна на професионален тим и експерти .
Повелете контактирајте ги во зависност од Вашиот интерест.


  logo_def awb-malo - copy            Здружение на Бизнис Жени


mzkrm (1)Занаетчиска комора на Република Македонија


msdasdЗанаетчиска комора Скопје


oemvp_logoСеверозападна стопанска комораlogo_nacionalna_federacija
Партнер агенција за привремени вработувања


logo_ffrmФедерација на фармери на република Македонија


makamtranslogoАсоцијација на транспортери – МАКАМТРАНС


logokabelНАЈОКМ Нац.асоцијација на јавни оператори и каб.мрежи


maihohМакедонско здружение за индустриска хигиена и професионално здравје


  lbogoНЗАИ – Национално здружение на автошколи и инструктори

Show Buttons
Hide Buttons